Bijeenkomsten en Symposia
 

In het kader van de prioritaire thema’s worden ook regelmatig bijeenkomsten en symposia georganiseerd.

Hieronder worden de laatste bijeenkomsten/symposia genoemd. Bijbehorende presentaties en aanvullende gegevens kunt u downloaden.

 

 

Symposium: “Nieuw perspectief voor stiltegebieden”

Op 15 december 2011 is in het Klooster Wittem in Gulpen-Wittem het Symposium 'Nieuw persepctief voor stiltegebieden' gehouden.

Hieronder staan het programma, diverse presentaties en documenten en het verslag van de Werkwinkel.

 

 

 

 

 

 

 

   Film 1 "Uur van de stilte, eerste impressie" behorende bij " Stilte en rust als hefboom"

   Indien u de film niet kunt zien kunt u deze ook via deze link  bekijken

   Film 2 "Stilteatlas" behorende bij " Stilte en rust als hefboom"

   Indien u de film niet kunt zien kunt u deze ook via deze link  bekijken.

   Film 3 "Dorpsparticipatie" behorende bij " Stilte en rust als hefboom"

  

Video impressies symposium

Van het symposium op 15 december 2011 in het Klooster Wittem is een video-impressie gemaakt.

 

Met  deel 1kunt u het eerste gedeelte van de video-impressie bekijken.

 

Met   deel 2 kunt u het tweede gedeelte bekijken.

 

 

 

Startbijeenkomst: “Wegverkeerslawaai”. 

Op woensdag 10 maart 2010 heeft de startbijeenkomst voor wegverkeerslawaai plaatsgevonden. Hierbij zijn vijf presentaties gehouden welke hieronder worden weergegeven:

 

Startbijeenkomst wegverkeerslawaai gepresenteerd door Wim van Keulen

Enquête behoeften en wensen wegverkeerslawaai gepresenteerd door Sylvia Göttgens

ISV3 en sanering A-lijst woningen gepresenteerd door Claudia Deben

Superstil asfalt gepresenteerd door Hans Nugteren

Bronmaatregelen voor wegverkeerslawaai in stedelijkgebied gepresenteerd door Toon Giele en Ton Hesselmans

 

Stille gebieden en gezondheid

Evaluatie stiltegebieden Limburg

 

 

Symposium: “Beleving van stilte, rust en ruimte

Op 21 april 2010 is in het Gouvernement te Maastricht een symposium over stiltegebieden in Nederland en België georganiseerd met als titel: “Beleving van stilte, rust en ruimte”

De bijeenkomst is georganiseerd in het kader van het PRISMA project van het Interprovinciaal Overleg genaamd: “Ontwikkelen instrumenten stiltegebieden”.

De presentaties die tijdens dit symposium zijn gehouden kunt u hier nalezen of downloaden:

 

 

Stille gebieden en Gezondheid gepresenteerd door  Elise van Kempen

Vlaams kwaliteitslabel Stiltegebied gepresenteerd door Gilke Pée

Vlaamse benadering van stille gebieden, gepaste promotie van het stille karakter gepresenteerd door Lily Gora

 

 

Presentatie meerjarenprogramma Prorail

< Home